Boldbasis og boldspil 8.-9. klasse Idræt Forfatter: Patrick Schunck

Kapitel 1 Hvad skal vi lære?

Tema:

  • Idræt og fairplay

 

Varighed:

  • 6-8 uger

 

Indholdsområder:

  • Kidsvolley

  • Cricket

  • Fodbold

  • (Basket)

 

Kapitel færdig

Kapitel 2 Hvorfor skal vi lære det?

Undervisningens indhold tager udgangspunkt i eksemplariske boldspil indenfor temaet "idræt og fairplay". Her er specielt Cricket velegnet til at vise hvad fairplay er i sin reneste form. 

Derudover er udgangspunktet i forbindelse med Kidsvolley, at spillet bliver afviklet på en fair baggrund, såfremt alle deltagere kan være med, og mestrer spillet. Her er der mulighed for at deltage på lige fod, på trods af niveauforskelle.

Slutteligt skal fodbold være med til at vise et spil, som på professionelt plan absolut IKKE altid afvikles med fairplay. Dog findes der også eksempler på at spillere er fair.

Såfremt der er tid og mulighed for det spilles der også basketball med det formål at forberede til eksamen ved at vise forskellige spil/øvelser som ville være eksemplariske at bruge til en eventuel eksamen. Derudover vil der være mulighed for at inddrage SPIL-hjulet i endnu højere grad end ved de andre boldspil. Dog skal det siges at SPIL-hjulet skal inddrages under hele forløbet.

 

Kapitel færdig

Kapitel 3 Hvordan skal vi lære det?

SPIL-hjulet vil være et stort fokusområde i dette forløb, da eleverne skal gøres fortrolige med det, samt selv blive i stand til at anvende det i praksis.

Desuden vil forskellige andre modeller blive præsenteret for eleverne.

Derudover vises forskellige klips fra internettet som har til formål at vise hvad fairplay er og hvad det ikke er.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fodbold og fairplay

Her er et eksempel på fairplay i fodbold

 

Fairplay i fodbold

Endnu et eksempel på fairplay i fodbold

 

IKKE fairplay

HEr er et eksempel på det modsatte af fairplay

 

Evaluering

Der evalueres på forløbet ved at eleverne selv skal lave/ændre et boldspil ved hjælp af SPIL-hjulet eller en anden model som er blevet gennemgået på klasses.

Spillet skal spilles 15-20 minutter på klassen, og reglerne skal laves så fairplay bliver fremhævet i spillet.

Spillet bliver evalueret på klassen (hvad fungerede godt, mindre godt, hvad kunne gøres anderledes osv.)

 

Kapitel færdig