Fysisk træning 8.-9. klasse Idræt Forfatter: Patrick Schunck

Kapitel 1 Hvad skal vi lære?

Tema:

Idræt og kroppen

Varighed:

6-8 uger

Indholdsområder:

- Idræts betydning for kroppen

- Hvad sker der med kroppen når vi dyrker idræt (fysisk, psykisk, socialt)

- Blodet og kredsløbet

- Muskelgrupper

 

Kapitel færdig

Kapitel 2 Hvorfor skal vi lære det?

Undervisningen i emnet "fysisk træning" retter sig mod forskellige måder man kan træne sin krop, samt teori om hvad der sker med kroppen mens man laver fysisk træning.

Dette gøres med henblik på, at man bliver nødt til at have viden om hvordan kroppen fungere før man kan lave et træningsforløb som målrettet henvender sig til de muskelgrupper eller processer man ønsker at sætte i gang. 

Derfor vil vi gennem dette forløb stifte bekendskab med begreber som aerob og anaerob energiomsætning, vi vil arbejde med pulsen, blodet og hjertet og vi vil gennemgå de store muskelgrupper.

 

Kapitel færdig