Redskabsaktiviteter 8.-9. klasse Idræt Forfatter: Patrick Schunck

Kapitel 1 Hvad skal vi lære?

Tema:

  • Idræt og samarbejde

 

Varighed:

  • 6-8 uger

 

Indholdsområder:

  • Modtagning i flere spring

  • Modtagning til rulle, håndstand og hovedstand

  • Modtagning til, salto samt hovedspring

  • Fejlretning på hinandens spring (eleverne anvender Ubersense app)
 

Kapitel færdig

Kapitel 2 Hvorfor skal vi lære det?

Under dette forløb bliver der helt naturligt lagt stor vægt på emner som kropsspænding, bevægelsesanalyse samt balance.

Vi vil i forløbet arbejde med såvel springgymnastik som parkour, og her er det en forudsætning, at eleverne kender deres kroppe, og kan arbejde med den selvom de har hovedet nedad. På denne måde bliver eleverne tvunget til at arbejde med deres vestibulære sans. Denne sans bliver aktiveret, når man arbejder med balancen, dette kommer blandt andet til udtryk når man har hovedet nedad. Den vestibulære sans har desuden også noget at gøre med evnen til at undgå svimmelhed når man laver ruller.

Derudover vil vi arbejde med kropsspænding, da det er helt essecielt at kunne tøjle sin krop, selvom man ikke befinder sig på jorden. Vi vil samtidig med dette arbejde på bevægelsesanalyse samt fejlretning af spring - dette gøres primært gennem den teoretiske del, men suppleres med elevernes benyttelse af app'en ubersense.

Slutteligt skal eleverne selv prøve at stifte bekendskab med at lave et opvarmningsprogram, specielt rettet mod springgymnastik/parkour

 

Kapitel færdig