Pythagoras og afstande Matematik Forfatter: Patrick Schunck

Kapitel 1 Pythagoras

Pythagoras

 
 
Pythagoras og trigonometri
  •     1: Jeg ved, hvad forskellen er på hypotenuse og katete
  •     2: Jeg kan beregne det lange stykke i en retvinklet trekant, hvis jeg kender de to korte stykker.
 

Sinus i en retvinklet trekant.

Det gør sig gældende, at Sin(90) = 1

Vi kan derfor omskrive sinusrelationen i en retvinklet trekant som vist på billedet.

 
 
Pythagoras 2?
  •     1: Jeg ved hvad sinusrelationerne er
  •     2: Jeg kan benytte sinusrelationerne til at finde den lange side i et retvinklettrekant
 

Kapitel færdig

Kapitel 2 Pythagoras i koordinatsystemet

Koordinatsystem

 
 
Pythagoras i koordinat?
  •     1: Jeg kan beregne afstanden ml. to punkter i et koordinatsystem vha. Pythagoras lærersætning
  •     2: Jeg kan beregne afstanden ml. to punkter i et koordinatsystem vha. sinusrelationerne
 

Kapitel færdig

Kapitel 3 Afstande

Afstandsmåling

 
 
Afstande?
  •     1: Jeg kan benytte en formel til at beregne afstanden ml. to punkter i et koordinatsystem
 

Kapitel færdig

Kapitel 4 Afstande i regneark

Regneark på PC

 
 

Opgave 22

 
Afstande digitalt?
  •     1: Jeg kan v.h.a. et program på computeren finde afstanden ml. to punkter i et koordinatsystem
 

Kapitel færdig