Information Kandidater Besvarelser

I Djurs Lærerforening har vi i forbindelse med KV21 sendt et survey til byrådskandidaterne i både Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

For at komme i kontakt med de enkelte kandidater har vi anmodet om kandidaternes email ved at skrive til kontaktpersonerne for de lokale afdelinger af de forskellige partier. Desværre har det ikke været muligt at få fremsendt email på alle kandidater, hvorfor nogle ikke har haft mulighed for at besvare vores spørgsmål.

Hvis du er kandidat, og endnu ikke har svaret, men gerne vil besvare vores survey, kan du skrive til Djurs Lærerforening og bede om fornyet adgang.

I alt har  32  kandidater fra Norddjurs og  33  kandidater fra Syddjurs besvaret vores spørgsmål.

Denne side har haft  7855  besøgende.

   

kreds134.dk