Information Kandidater Besvarelser

Heine Skovbak Iversen

B: Radikale Venstre, Syddjurs Kommune

Djurs Lærerforening mener, at god undervisning er den bedste investering i fremtiden, og at det kræver stor opmærksomhed og ressourser at sikre høj kvalitet.

Hvor enig er du i ovenstående?

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Djurs Lærerforening mener, at undervisning bliver betydeligt bedre, når der er to lærere i klassen.

Det kan bl.a. opnåes ved at ansætte flere lærere eller at afkorte skoledage.

Hvad foretrækker du?

Flere lærere
Kortere skoledage
En blanding af begge muligheder
Ingen af ovenstående

Heine Skovbak Iversen har ikke besvaret spørgsmålet

Djurs Lærerforening oplever, at inklusion udvikler sig i en retning, så flere og flere elever i virkeligheden ikke inkluderes i klassen - og at det slider på fællesskabet.

Det kan løses ved flere ressourcer, mellemformer (lokale specialundervisningsløsninger), flere midler til PPR eller større kapacitet på specialskoler.

Hvilken løsning foretrækker du?

Flere ressourcer til almenundervisningen
Mellemformer
Større kapacitet på specialskoler
Flere midler til PPR
En kombination af ovenstående
Ingen behov for Ændringer

Heine Skovbak Iversen har ikke besvaret spørgsmålet

Djurs Lærerforening mener, at større frihed for læreren i forhold til prioritering af arbejdsopgaver vil betyde højere kvalitet i opgaverne omkring klassen.

Er du enig eller uenig?

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Djurs Lærerforening mener, at antallet af elever i en klasse har stor betydning for elevernes udbytte af undervisningen.

Hvor mange elever, mener du, bør være det maksimale i en folkeskoleklasse?

18
20
22
24
26
28 (nuværende maks. jvf. folkeskoleloven)

Djurs Lærerforening mener, at folkeskolen bør være borgernes foretrukne skolevalg.

Er du enig eller uenig i det?

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Djurs Lærerforening mener, at lejrskoler giver eleverne store sociale og faglige oplevelser, samt dannelse set i et globaliseret perspektiv. Derfor bør elever i folkeskolen på lejrskoler mindst hvert andet år, altså mindst 5 gange i deres skoleforløb.

Hvor mange gange i et skoleforløb mener du, eleverne skal på lejrskole?

0
1
2
3
5
10

Djurs Lærerforening mener, at det er vigtigt for rekruttering og fastholdelse af lærere, at kommunen har en attraktiv arbejdstidsaftale med den lokale lærerkreds.

Hvor enig er du i ovenstående?

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

COVID-19 har vist, at skolerne hurtigt kan omstille sig til nye krav, når udviklingen sker nedefra.

Djurs Lærerforening mener, at lærerne på den enkelte skole skal have øget frihed til og mulighed for selv at tilrettelægge og gennemføre praksisnær skoleudvikling, så den passer til hverdagen og elevsammensætningen.

Hvor enig er du i ovenstående?

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Djurs Lærerforening mener, at et bemandet PLC (Pædagogisk Læringscenter / Skolebibliotek) er med til at sikre den faglige trivsel på skolerne.

PLC skal prioriteres økonomisk for at sikre, at PLC kan leve op til sine opgaver med at...
• understøtte skoleudviklingsinitiativer.
• formidle kulturtilbud til børn og unge.
• sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen.
• understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner.

Hvor enig er du i ovenstående?

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Afsluttende kommentar fra Heine Skovbak Iversen

Vi skal tilføre skolerne flere ressourcer. Vi skal slippe skolerne fri!

Et ekstremt fokus på inklusion er en fejl. Eleverne med særlige udfordringer er blevet proppet i klasselokalerne på folkeskolerne uden reel hensynstagen til disse elever, men også uden hensyntagen til at de elever der allerede sidder der. Dette har skabt et pres der kan aflæses i mistrivsel og en kæmpe gruppe af elever med bekymrende højt fravær.
Dette bekymrende fravær er den seneste tid bedre og bedre afdækket og resultaterne her er stærkt bekymrende. Vi skal sammen have løftet opgaven omkring fravær langt bedre og det kræver "varme" hænder. Ikke mange nye konsulenter.

Vi skal rette blikket på relationer og trivsel ikke bare karakterer og test.

Vi skal slippe lærernes kreativitet og individuelle didaktiske muligheder fri igen. Den enkelte lærer, pædagog og eller team skal have langt større frihed til at planlægge, udføre og evaluere deres undervisning og aktiviteter.

Vores folkeskole er udsultede på mange områder. Der mangler varme hænder. Der mangler personale som er helt tæt på vores børn. Der skal være de fornødne ressourcer til at skabe og sikre personalet gode arbejdsvilkår og forhold igen.

Der mangler ligeledes ressourcer til at udbedre fysiske rammer og til at sikre at nybygning og ombygning ikke bliver discount byggerier der er udhules af stigende udgifter til håndværkere og materialer.

Slip skolerne fri!

Jeg har og tar et politiskansvar for det.

Børn og unge skal igen blive en central mærkesag for De Radikale i Syddjurs.Mvh Heine SKovbak Iversen

Spidskandidat for Radikale Venstre Syddjurs

25 års erfaring med arbejde med børn og unge.

   

kreds134.dk