Information Kandidater Besvarelser

Anita Søholm

A: Socialdemokratiet, Syddjurs Kommune

Djurs Lærerforening mener, at god undervisning er den bedste investering i fremtiden, og at det kræver stor opmærksomhed og ressourser at sikre høj kvalitet.

Hvor enig er du i ovenstående?

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Djurs Lærerforening mener, at undervisning bliver betydeligt bedre, når der er to lærere i klassen.

Det kan bl.a. opnåes ved at ansætte flere lærere eller at afkorte skoledage.

Hvad foretrækker du?

Flere lærere
Kortere skoledage
En blanding af begge muligheder
Ingen af ovenstående

Djurs Lærerforening oplever, at inklusion udvikler sig i en retning, så flere og flere elever i virkeligheden ikke inkluderes i klassen - og at det slider på fællesskabet.

Det kan løses ved flere ressourcer, mellemformer (lokale specialundervisningsløsninger), flere midler til PPR eller større kapacitet på specialskoler.

Hvilken løsning foretrækker du?

Flere ressourcer til almenundervisningen
Mellemformer
Større kapacitet på specialskoler
Flere midler til PPR
En kombination af ovenstående
Ingen behov for Ændringer

Djurs Lærerforening mener, at større frihed for læreren i forhold til prioritering af arbejdsopgaver vil betyde højere kvalitet i opgaverne omkring klassen.

Er du enig eller uenig?

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Djurs Lærerforening mener, at antallet af elever i en klasse har stor betydning for elevernes udbytte af undervisningen.

Hvor mange elever, mener du, bør være det maksimale i en folkeskoleklasse?

18
20
22
24
26
28 (nuværende maks. jvf. folkeskoleloven)

Djurs Lærerforening mener, at folkeskolen bør være borgernes foretrukne skolevalg.

Er du enig eller uenig i det?

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Djurs Lærerforening mener, at lejrskoler giver eleverne store sociale og faglige oplevelser, samt dannelse set i et globaliseret perspektiv. Derfor bør elever i folkeskolen på lejrskoler mindst hvert andet år, altså mindst 5 gange i deres skoleforløb.

Hvor mange gange i et skoleforløb mener du, eleverne skal på lejrskole?

0
1
2
3
5
10

Djurs Lærerforening mener, at det er vigtigt for rekruttering og fastholdelse af lærere, at kommunen har en attraktiv arbejdstidsaftale med den lokale lærerkreds.

Hvor enig er du i ovenstående?

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

COVID-19 har vist, at skolerne hurtigt kan omstille sig til nye krav, når udviklingen sker nedefra.

Djurs Lærerforening mener, at lærerne på den enkelte skole skal have øget frihed til og mulighed for selv at tilrettelægge og gennemføre praksisnær skoleudvikling, så den passer til hverdagen og elevsammensætningen.

Hvor enig er du i ovenstående?

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Djurs Lærerforening mener, at et bemandet PLC (Pædagogisk Læringscenter / Skolebibliotek) er med til at sikre den faglige trivsel på skolerne.

PLC skal prioriteres økonomisk for at sikre, at PLC kan leve op til sine opgaver med at...
• understøtte skoleudviklingsinitiativer.
• formidle kulturtilbud til børn og unge.
• sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen.
• understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner.

Hvor enig er du i ovenstående?

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Afsluttende kommentar fra Anita Søholm

Anita Søholm har ikke skrevet en afsluttende kommentar.

   

kreds134.dk