Information Kandidater Besvarelser

Norddjurs

Syddjurs

Birgitte Poulsen ikke besvaret
Elsemarie Brøndum
Georg Hansen ikke besvaret
Gitte Andersen
Inky Remy ikke besvaret
Kis Bøggild Nielsen ikke besvaret
Laila Charlotte Jensen ikke besvaret
Lise Brøndum ikke besvaret
Lone Bording Jensen ikke besvaret
Marianne Abell ikke besvaret
Marlene Gryesten ikke besvaret
Simon Kroner ikke besvaret
Ulf Harbo ikke besvaret
Bent Schouw
Jan Jensen ikke besvaret
Katalin Deme ikke besvaret
Laila Sortland ikke besvaret
Ebba Grethe Møgelvang ikke besvaret
Edgar Wolff ikke besvaret
Gert Svendsen ikke besvaret
Kathrine Næsby Birkedahl ikke besvaret
Ken Hansen ikke besvaret
Peter Bachmann ikke besvaret
   

kreds134.dk